Velsmurte skinner har mange fordeler. God smøring reduserer slitasje på jernbanen, gir skinnene lengre levetid og bidrar til økt sikkerhet. Våre leverandører Hy-Power og Beka er ledende innen dette feltet og tilbyr automatiske smøresystemer, smørevogner, skinneskrik/kurveskrik reduksjon og andre løsninger for vedlikehold av jernbanen.

Trikk og sporveier

Produsentens produktkatalog

Smørevogn og skinneskrik

I samarbeid med den Sveitsiske jernbanen og den Østeriske jernbanen, kan Hy-Power kan vise til en støyreduksjon på 35 dBA og tre-doblet levetid på skinnene.

Systemene bruker nedbrytbar smøring og finjusteres for minimalt søl. De trenger ikke å avmonteres om vinteren, og de passer alle skinner og hjul størrelser. Smøringen er ikke punktbasert. Den påføres som en tynn film rundt hjulene

NOEN AV VÅRE LEVERANDØRER