Børste, spray, tannhjul etc

For å påføre fett og olje finnes det en mengde løsninger der vi enten benytter vår leverandørers produkter eller lager kundetilpassede løsninger. I løpet av de nær 30 årene vi har levert smøresystemer har vi løst de oppgaver vi har tatt på oss. Vi har sprayet grønnsåpe offshore, bake fett for hamburgerbrød linje, wire smøring for kabeltrekk, utallige kjeder og tannhjul smøringer, luft/olje smøring og rent drypp på kjeder etc. etc.

Vi har nok en løsning for deg også – så gi oss utfordringen!

Her finner du mer informasjon

Spesial systemer Beka

Næringsmiddel Beka

Vindgeneratorer

Børster Beka

Fettdosering Assalub