Beka-Max sentralsmøringsanlegg er et progressivt anlegg og pumper smøremiddel fra 000 (flytefett) til NLGI kl. 2 (normalt fett). Vanlig chassisfett EP2 /universalfett for sentralsmøring kan benyttes året rundt.

Fordi systemet er progressivt vil smørepunktene blir smurt i rekkefølge. Dermed kan anlegget lett overvåkes ved hjelp av en overtrykksventil. Denne vil indikere om systemet gir for lite fett til et punkt eller om fordeleren har blitt blokkert. Med tvangsstyrt pumpe element trenger man ikke sommer/vinter justeringer – pumper like bra hele året.

Her finner du mer informasjon

Produktoversikt

Komponenter og fylleutstyr

Pumpe EP

Pumpe Pico

Pumpe Zepto

Pumpe Hamax

Pumpe Giga

Progressivfordeler

Pumpeelementer

Timer EP

Timer Pico

Norsk instruksjon

Bruk og vedlikehold

Montasjetips