Sentralsmøring

BEKAmax

Lubrikatorer

To leder fettsystem

En leder olje/fett systemer

Oljesirkulasjon

Børste, spray, tannhjul etc.

Overvåkning og styring

Skinne og tog/trikk/sporvei