Skottgjennomføring 90 grader

Forsinket

DSerieSwSw1Sw2LL1Art NrBeskrivelse
10L1919226029953149562Forsinket
6L121417481904014721006Forsinket
6121719503104014722006Forsinket
6L1214174819953149394Syrefast
8L1217195726953149561Forsinket
8L1217195726953149563Syrefast

Syrefast

DSerieSwSw1Sw2LL1Art NrBeskrivelse
10L1919226029953149562Forsinket
6L121417481904014721006Forsinket
6121719503104014722006Forsinket
6L1214174819953149394Syrefast
8L1217195726953149561Forsinket
8L1217195726953149563Syrefast