Beka-Max sentralsmøringsanlegg er et progressivt anlegg og pumper smøremiddel fra 000 (flytefett) til NLGI kl. 2 (normalt fett). Vanligvis bruker man NLGI kl.2. Dette er også kjent som chassisfett eller universalfett, og kan benyttes året rundt.

Fordi systemet er progressivt vil smørepunktene blir smurt i rekkefølge. Dermed kan anlegget lett overvåkes ved hjelp av en overtrykksventil. Denne vil indikere om systemet gir for lite fett til et punkt eller om fordeleren har blitt blokkert.

Det unike pumpeelementet har svært god toleranse for kulde og fungerer ved langt lavere temperaturer enn konkurerende systemer. Den integrerte timeren tvangstyrer elementet for å sikre nøyaktig dosering.

Hvordan det fungerer
Den elektriske stempelpumpen fører smøremidlet til hoved-fordeleren via stålrør eller høytrykkslanger. Denne har i oppgave å fordele fettet i riktige mengder enten direkte til smørepunktene eller til under-fordelere ved større anlegg.

Pumpen har en elektronisk styreenhet som regulerer hvile- og smøretid og dermed den samlede mengde smøremiddel. Fordelerblokkene består av utbyttbare elementer og kan lett bygges om ved behov

Kort om vår produsent

  • Beka ble grunnlagt i 1927 og har i dag en omsetning på ca 600 mill per år.
  • Leverer ca 34.000 sentralsmøreanlegg til tyske MAN per år.
  • Spesialist innen progressivfordelersystemer til kjøretøy, anleggsmaskiner og lettere industri.
  • Produserer også enleder systemer for olje og flytefett, gearoljepumper og olje/luft systemer.
  • Et av Europas mest benyttede sentralsmøreanlegg på rullende materialer, slik som truck, lastebil, gravemaskin og hjullaster. Det er knapt nok et smørepunkt som ikke lar seg tilkoble et Beka-Max smøresystem.

NOEN AV VÅRE LEVERANDØRER